ARRU logo
396 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

07.05.2020

Raporti i Përputhshmërisë me kushtet e licencës nga ofruesit e licencuar. Niveli i shërbimeve të ofruara nga ofruesit e licencuar në 2019

SHIKO
22.04.2020

Vendim për pezullimin e ndërprerjeve të shërbimeve të ujësjellësit 22.04.2020

SHIKO
20.02.2020

Raport analiza e gjendjes së ujit të pa-faturuar në Kosovë

SHIKO

11.12.2019

Raporti mbi gjendjen e sektorit te ujit dhe ujerave te zeza ne rajonin e Danubit -2018

https://sos2018.danubis.org/files/File/SoS_Report-2018.pdf

Lexo më shumë...

11.12.2019

Raporti 5 vjeçar I WAREG 2014-2019

http://online.pubhtml5.com/mqzb/jfyp/

Lexo më shumë...
27.09.2019

Lajmërim për diskutim publik të Rregulloreve

SHIKO

13.09.2019

Publikimi i raportit te hulumtimit të opinionit të konsumatorëve për shërbimet e ujit në Kosovë

Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit, me ane te prezantimit, publikoi raportin e Hulumtimit të Opinionit të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në&n…

Lexo më shumë...

08.07.2019

Lajmërim për Rregulloren Nr. 10/2019 për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, në bazë të kompetencave të dhëna me nenin 4 paragrafi 3.6 të Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Sh&eum…

Lexo më shumë...

04.07.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2019

Njoftim për Takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve   Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komi…

Lexo më shumë...

29.05.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

30.04.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin maj 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

25.03.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin prill 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

22.02.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin mars 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

28.01.2019

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shkurt 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

15.01.2019

ARRU priti delegacionin e Thesarit Francez

Sot Drejtori i ARRU z. Raif Preteni dhe stafi i Departamentit te Tarifave mirëpritën delegacionin francez në përbërje te Bruno Rakjedian / Kryesues i Njësisë nga Sek…

Lexo më shumë...

26.12.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin janar 2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

26.11.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Komisionin Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit (ERC) të Republikës së Maqedonisë

Sot në zyret e Komisionit Rregullator për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë (ERC) në Shkup, së bashku me përfaqësuesi…

Lexo më shumë...

23.11.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin dhjetor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

23.10.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin nëntor 2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet K…

Lexo më shumë...

25.09.2018

AUTORITETI RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT (ARRU) RIPËRTËRINË LICENCAT E SHËRBIMEVE TË KOMPANIVE RAJONALE TË UJIT DHE KOMPANISË SË UJIT ME SHUMICË NË KOSOVË

Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit (ARRU), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 05/L-042 i përtëriu licencat e shërbimeve p…

Lexo më shumë...

24.09.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin tetor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

29.08.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shtator 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

23.07.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

10.07.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Agjensionin Rregullator të Energjisë të Malit të Zi (RAE)

Sot në zyret e Agjensionit Rregullator të Energjisë të Malit të Zi (RAE), në Podgoricë, së bashku me përfaqësuesit e Autoriteti Rregullator për S…

Lexo më shumë...

28.06.2018

ARRU publikoi Raportin Vjetor të Performancës të KRU-ve për vitin 2017

PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR TË PERFORMANCËS PËR VITIN 2017 PËR SHËRBYESIT E UJIT NË KOSOVË        Sot në Prishtinë, në…

Lexo më shumë...

28.06.2018

Publikimi i raportit vjetor të performancës për KRU, për vitin 2017

Sot në Prishtinë, në një takim pune, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), publikisht prezantoi rezultatet e vlerësimit të performancës …

Lexo më shumë...

25.06.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve, me qëllim të shqyrtimit dhe zg…

Lexo më shumë...

22.05.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

24.04.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin maj 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

28.03.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin prill 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

08.03.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) nënshkruan Marrëveshje të Bashkëpunimit me Komisionin për Industrinë e Ujit të Skocisë (WICS)

Sot në zyret e Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është mbajtur takimi me përfaqësuesit e Komisionit të Industrisë së Ujit të Sko…

Lexo më shumë...

27.02.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin mars 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

05.02.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve per muajin shkurt 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

03.01.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Janar 2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve në 7 rajone të Kosovës, me…

Lexo më shumë...

03.01.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, aprovoi tarifat volumetrike të shërbimeve publike të ujit për 7 Kompani Rajonale të Ujësjellësit për vitin 2018 dhe përcaktoi metodologjinë e rishikimit të rregullt të tyre për vitet 2018 dhe 2020

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është institucion i pavarur në kryerjen e funksioneve të tij sipas Ligjit Nr. 05/L -042 PËR RREGULLIMIN E SHË…

Lexo më shumë...

22.12.2017

07.06.2017, Takim i përbashkët mes ARRU dhe EWRC

07.06.2017, Takim i përbashkët mes ARRU dhe EWRC Delegacioni Sot në zyrën e ARRU më me fillim në ora 10.00, u mbajt takimi i përbashkët me përfaqësue…

Lexo më shumë...

22.12.2017

Pjesëmarrja në takimin e njëmbëdhjetë të WAREG në Sofje të Bullgarisë 15-16 mars 2017

Pjesëmarrja në takimin e njëmbëdhjetë të WAREG në Sofje të Bullgarisë 15-16 mars 2017 Me datë 15-16 mars 2017, WAREG (European Water Regulators &ndas…

Lexo më shumë...
20.12.2017

Diskutime Publike, lidhur me shqyrtimin e procesit tarifor tre vjeçar 2018-2020

SHIKO

14.12.2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), ka filluar procesin e rregullt për tarifat e shërbimeve të ujit të 7 Kompanive Regjionale të Ujësjellësit (KRU), për periudhën e ardhshme 3 vjeçare 2018-2020

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) është institucion i pavarur në kryerjen e funksioneve të tij sipas Ligjit Nr. 05/L -042 PËR RREGULLIMIN E SHË…

Lexo më shumë...

12.12.2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU), sivjet nuk ka bërë asnjë ngritje të tarifave volumetrike të shërbimeve publike të ujit të 7 Kompanive Regjionale të Ujësjellësit për vitin 2017

Pas inicimit të procesit për rishikim të tarifave të përmbyllura të procesit rregullatorë të tarifave për shërbimet e ujit të vitit 2015–20…

Lexo më shumë...
11.12.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Dhjetor

SHIKO
10.12.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Nëntor

SHIKO

01.08.2017

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovë…

Lexo më shumë...

26.12.2016

Publikimi i raportit vjetor të performancës për vitin 2015

Publikimi i raportit vjetor të performancës për vitin 2015, për Kompanitë e Ujit në Kosovë Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Autoriteti…

Lexo më shumë...

22.12.2016

Takimi i përbashkët midis ARRU, Bordin e Drejtorëve dhe Menaxhmentin e KRU ‘Prishtina’

Takimi i përbashkët midis ARRU, Bordin e Drejtorëve dhe Menaxhmentin e KRU ‘Prishtina’ Më 30 shtator 2016 u mbajt takimi i përbashkët me Menaxhmentin e KRU &…

Lexo më shumë...

21.12.2016

Lexo më shumë...

21.12.2016

Lexo më shumë...

20.12.2016

Publikimi i Raportit Vjetor të Performancës për vitin 2015 për Shërbyesit e Ujit në Kosovë

Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Autoriteti Rregullatorë për Shërbimet e Ujit (ARRU), prezantoi publikimin e Raportit të Performancës për vi…

Lexo më shumë...

19.12.2016

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), ripërtërin Licencat e shërbimit për 7 Kompanitë Regjionale të Ujit (KRU), dhe NPH ‘Iber Lepenci’

Sot në Prishtinë, me një ceremoni, Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU), në pajtim me mandatin e vet ligjor të bazuar në Ligjin Nr. 05/L-042,…

Lexo më shumë...
18.12.2016

Njoftim për ndryshimin e emërtimit të ZRRUK

SHIKO
16.12.2016

Njoftim për orarin e takimeve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin Qershor 2016

SHIKO

26.12.2014

Punëtoria e dates 3 shtator 2014

Publikimi i performancës për vitin 2013, për shtatë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rreg…

Lexo më shumë...

26.12.2014

Punëtoria e dates 11 mars 2014

Takim me përfaqësuesit e KRU-ve për procesin rregullatorë të tarifave Me ftesë të Departamentit për Financa dhe Tarifa Rregullatore - ZRRUK, me 11.03.2014 &eum…

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në Konferencën dhe ekspozitën e përbashkët Ballkanike- Uji dhe Energjia Tiranë, Shqipëri, 5 - 7 nëntor 2014

Pjesëmarrja në Konferencën dhe ekspozitën e përbashkët Ballkanike- Uji dhe Energjia Tiranë, Shqipëri, 5 - 7 nëntor 2014   Në organizim dhe me f…

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në ceremoninë e prezantimit të Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2013/Tiranë 29-31 tetor 2014

Pjesëmarrja në ceremoninë e prezantimit të Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2013/Tiranë 29-31 tetor 201…

Lexo më shumë...

22.12.2014

Pjesëmarrja në Konferencën Regjionale ‘Problematika Aktuale e Furnizimit me Ujë dhe Shkarkimi i Ujërave të Zeza’, në Cavtat/Republika e Kroacisë, 22-26 tetor 2014

Pjesëmarrja në Konferencën Regjionale ‘Problematika Aktuale e Furnizimit me Ujë dhe Shkarkimi i Ujërave të Zeza’, në Cavtat/Republika e Kroacisë, 22…

Lexo më shumë...

22.12.2014

Takim i pëbashkët midis ZRRUK dhe ERRU, Ohër 2014

Takim i pëbashkët midis ZRRUK dhe ERRU, Ohër 2014   Nga data 28-31 maj 2014, në Ohër/Maqedoni, është mbajtur takimi i përbashkët me Entin Rregullato…

Lexo më shumë...

20.12.2014

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim, aprovoi ngritjen e tarifave volumetrike të shërbimeve publike të ujit te 5 nga 7 Kompani Regjionale të Ujësjellësit për vitin 2015 dhe përcaktoi metodologjinë e rishikimit të rregullt të tyre për vitet 2016 dhe 2017

Pas inicimit të procesit për rishikim të tarifave të përmbyllura të procesit rregullatorë të tarifave për shërbimet e ujit të vitit 2012–20…

Lexo më shumë...

19.12.2014

10 VJETORI I THEMELIMIT TË ZRRUK, SI DHE PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR TË PERFORMANCËS PËR VITIN 2013, PËR SHTATË KOMPANITË RAJONALE TË UJËSJELLËSIT

Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), shënoi 10 vjetorin e themelimit të saj, si dhe publ…

Lexo më shumë...

18.12.2014

ZRRUK e vazhdoi vlefshmërinë e tarifave të shërbimeve publike të ujit të vitit 2013 edhe gjatë vitit 2014

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK) e Kosovës, vazhdoi vlefshmërinë e tarifave të shërbimeve publike të ujit të vitit 2013 edhe gja…

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 24-25.10.2013

Punëtoria e përbashkët midis dy institucioneve analoge ZRRUK dhe ERRU për shkëmbimin e eksperiencës Për të katërtin vit me radhë, në Prevall&eum…

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 25.09.2013

Punëtoria e datës 25 shtator 2013: “PËRVOJAT E KALUARA TË PROCESEVE TARIFORE 2009-2012 DHE POLITIKAT TARIFORE 2015-2017” Duke u bazuar në Planin e punës s&…

Lexo më shumë...

26.12.2013

Punëtoria e datës 08.07.2013

Publikimi i Raportit Vjetor të Performancës së Kompanive të Ujit në Kosovë, për vitin 2012 Në këtë takim pune, në të cilin morën pjes&…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Vizita Zyrtare në Entin Rregullator të Ujit, në Tiranë/Shqipëri, nga data 19 - 21 Dhjetor 2013

Vizita Zyrtare në Entin Rregullator të Ujit, në Tiranë/Shqipëri, nga data 19 - 21 Dhjetor 2013   Me kërkesë të Komisioni Parlamentarë për Bujq&…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Sofje të Bullgarisë- 11-14 dhjetor 2013

Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Sofje të Bullgarisë- 11-14 dhjetor 2013   Nga data 11 deri me 14 Dhjetor 2013, delegacioni i ZRRUK, Z. Raif Preteni – Drejtor …

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrja e Drejtorit të ZRRUK në Samitin Botëror të Ujit në Budapest të Hungarisë-08-11 tetor 2013

  Aktivitetet   Pjesëmarrje e Drejtorit të ZRRUK në Samitin Botëror të Ujit në Budapest të Hungarisë-08-11 tetor 2013 Nga 08 gjer me 11 Tetor 2013…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarrja e Përfaqësuesve të ZRRUK në punëtorinë e Programit të Ujit për Danubin, në Bukuresht të Rumanisë-25-27 shtator 2013

Pjesëmarrje e Përfaqësuesve të ZRRUK në punëtorinë e Programit të Ujit për Danubin, në Bukuresht të Rumanisë-25-27 shtator 2013 Nga data 25…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesëmarja në 15 Vjetorin e krijimit të Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë dhe prezantimi i Raportit të Performancës së shoqërive ujësjellës kanalizime për vitin 2012

Pjesëmarja në 15 Vjetorin e krijimit të Entit Rregullator të Ujit të Shqipërisë dhe prezantimi i Raportit të Performancës së shoqërive ujësj…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Vizita në Sh.A. Ujësjellës Kanalizim të Korçës/ Shqipëri dhe Amendamentimi i Ligjit NR. 03/l-086, 16-19 Maj 2013

Vizita në Sh.A. Ujësjellës Kanalizim të Korçës/ Shqipëri dhe Amendamentimi i Ligjit NR. 03/l-086 (16-19 Maj 2013) Me qëllim të promovimit të vlerav…

Lexo më shumë...

22.12.2013

Pjesmarrja në Konferencën Ndërkombëtare në Tiranë, të organizuar nga SHUKALB/IWA 14-15 Maj 2013

VIZITA ZYRTARE NË TIRANË/ SHQIPËRI (13-15 MAJ 2013) Konferenca Ndërkombëtare “Improving Performance in Emerging Economies” Nga data 13-15 maj 2013,në kryeqyt…

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

21.12.2013

Lexo më shumë...

20.12.2013

Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), Publikoi Raportin Vjetor të Performancës 2012, për Kompanive Rajonale te Ujësjellësve në Kosovë

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM (ZRRUK), PUBLIKOI RAPORTIN VJETOR TË PERFORMANCËS 2012, PËR KOMPANITË RAJONALE TË UJËSJELLËSVE NË …

Lexo më shumë...

19.12.2013

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK) Aprovoi një ngritje të pjsëshme të tarifave të shërbimeve publike të ujit për vitin 2013

ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM (ZRRUK) APROVOI NJË NGRITJE TË PJESSHME TË TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË UJIT PËR VITIN 2013 Zyra…

Lexo më shumë...

18.12.2013

Që nga 8 janari 2013, ZRRUK është anëtarësuar si shoqatë e korporatës, në Shoqatën Ndërkombëtare të Ujit (IWA), që është rrjeti kryesor i ujit në botë.

Rreth IWA-së (Shoqata Ndërkombëtare e Ujit) Shoqata Ndërkombëtare e Uji (IWA) është një organizatë që i mbledhë njerëzit që kanë …

Lexo më shumë...

17.12.2013

ZRRUK shqipton gjobat për kompanitë e ujësjellësit

Vendim për gjobë ndaj kompanisë KRU "Prishtina" Sh.A Prishtinë Vendim për gjobë ndaj kompanisë KRU "Mitrovica" Sh.A Mitrovicë Vendim p&eum…

Lexo më shumë...

22.03.2013

Pjesëmarrja e zyrtarëve të ZRRUK në punëtorinë dhe seminarin e mbajtur në Firence, Itali, 25-29 nëntor 2013

Pjesëmarrja e zyrtarëve të ZRRUK në punëtorinë dhe seminarin e mbajtur në Firence, Itali, 25-29 nëntor 2013 Me ftesë të Shoqatës Ndërkomb&e…

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 08.08.2012

Punëtoria e datës, 8 Gusht 2012   ‘Publikimi I Raportit Vjetor të Performancës së Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, për vitin 2011&…

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 18.05.2012

Punëtoria e datës, 18 Maj 2012   ‘Zhvillimi i Strategjisë për Reduktimin e Ujit te Pa-faturuar’ Kjo Punëtori u organizua si pjese e Projektit për Mb…

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 09-11.05.2012

Workshopi i datës 09-11.05.2012   Workshop i përbashkët midis dy institucioneve analoge ERRU dhe ZRRUM për shkëmbimin e eksperiencës Për të tretin vit …

Lexo më shumë...

26.12.2012

Workshopi i datës 14.03.2012

Workshopi i datës 14.03.2012   ‘Ngritjen e Efikasitetit në Faturim dhe Arkëtim nga Kompanitë Rajonale të Ujit’ Në këtë Takim Pune, që …

Lexo më shumë...

22.12.2012

Vizita ne Shqipëri, konferenca e organizuar nga SHUKALB- 06-08 nëntor 2012 me temë ‘ÇFARË VLERE KA UJI PËR TY’

Vizita ne Shqipëri, konferenca e organizuar nga SHUKALB- 06-08 nëntor 2012 me temë ‘ÇFARË VLERE KA UJI PËR TY’? Nga data 06.11.2012 deri më 08.11.2012…

Lexo më shumë...

22.12.2012

Vizita në Entin Rregullator të Ujit –Shqipëri 08-10 tetor 2012

Vizita në Entin Rregullator të Ujit –Shqipëri 08-10 tetor 2012 Me ftesën e Entit Rregullator të Ujit (ERRU) të Shqipërisë, Zyrtarët nga Zyra Rregul…

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

21.12.2012

Lexo më shumë...

20.12.2012

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT - 01.11.2012

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT Sot në Prishtinë, me një ceremoni, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), në pajtim me mandatin e vet…

Lexo më shumë...

20.12.2012

Me rastin e ndryshimit te Ligjit per Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk eshte me kompetent per rregullimin e sektorit te mbeturinave.

N J O F T I M Me rastin e ndryshimit te Ligjit për Mbeturinat Nr. 04/L 060 neni 82 dhe 83 e ligjit ZRRUM nuk është me kompetent për rregullimin e sektorit te mbeturinave. Tani Z…

Lexo më shumë...

20.12.2012

Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nuk e rregullon sektorin e mbeturinave në Kosove.

N J O F T I M Njoftohen të gjithë të interesuarit dhe vizitoret e portalit të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina se nga data 16.07.2012, ZRRUM nu…

Lexo më shumë...

20.12.2012

Publikimi i Raportit Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2011

Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2011 Kompanitë Rajonale të Ujit (KRU) dhe Mbeturinave (KRM) nuk i përmbushin pri…

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i datës 29.11.2011

Workshopi i datës 29 nëntor 2011   ‘Zbatueshmëria e Rregullës për Standardet Minimale të Shërbimit, nga Kompanitë Rajonale të Ujit’ N&…

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i datës 16.11.2011

Workshopi i datës 16 nëntor 2011   ‘Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve’ Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Uj&eu…

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i mbajtur në Ohër, ZRRUM-ERRU, 22-23 shtator 2011

Workshopi i mbajtur në Ohër, ZRRUM-ERRU, 22-23 shtator 2011 Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina, së bashku me Entin Rregullator të Ujit nga Shqipë…

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i dt. 29.07.2011

Workshopi i dt. 29.07.2011 Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të,KRM-të, ZNKE, MZHE, SHUKOS, TFU dhe donatorë…

Lexo më shumë...

26.12.2011

Workshopi i mbajtur me 03.03.2011

Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregull…

Lexo më shumë...

21.12.2011

Lexo më shumë...

21.12.2011

Rregullatori aprovon ngritjen e tarifave të ujit për t’u mundësuar kompanive të ujit që të përmirësojnë shërbimet që ofrohen për konsumatorë - PN 9/11 Datë: 09.12.2011

RREGULLATORI APROVON NGRITJEN E TARIFAVE TË UJIT PËR T’U MUNDËSUAR KOMPANIVE TË UJIT QË TË PËRMIRËSOJNË SHËRBIMET QË OFROHEN PËR KONSU…

Lexo më shumë...

21.12.2011

Faturat e ujit mund të ngriten për të siguruar përmirësime të shërbimeve të ujit paralajmëron Rregullatori i Ujit - PN 8/11 Datë: 14.11.2011

Komunikatë për shtyp FATURAT E UJIT MUND TË NGRITEN PËR TË SIGURUAR PËRMIRËSIME TË SHËRBIMEVE TË UJIT PARALAJMËRON RREGULLATORI I UJIT   …

Lexo më shumë...
21.12.2011

Njoftim për orarin e takimeve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shkurt 2011

SHIKO

21.12.2011

Deklaratë për shtyp: Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2010

Deklaratë për shtyp: Raporti Vjetor për Performancën e Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, 2010 Kompanitë Rajonale të Ujit dhe Mbeturinave nuk i …

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 18.11.2010

Workshopi i dt. 18.11.2010 Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, ZNKE, MEF, TFU dhe donatorët tjerë, dhe q&eu…

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 4-5.10.2010, në Shqipëri

Në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit i cili është nënshkruar më 15 prill 2009 në mes të Zyrës Rregullatore për Ujësjellë…

Lexo më shumë...

22.12.2010

Workshopi i mbajtur me 30.09.2010

Në këtë Takim Pune, që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të …

Lexo më shumë...

21.12.2010

PËRTËRIRJA E LICENCAVE TË KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE - PN 7/10 Datë: 01.12.2010

PËRTËRIRJA E LICENCAVE TË KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina…

Lexo më shumë...

21.12.2010

Ndarja e Çmimeve për Performancën e Kompanive Publike të Ujësjellësit dhe Mbeturinave për Vitin 2009- PN 6/010 Datë:21.09.2010

Ndarja e Çmimeve për Performancën e Kompanive Publike të Ujësjellësit dhe Mbeturinave   Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullator…

Lexo më shumë...

21.12.2010

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE - PN 5/09 Datë: 16.12.2009

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË MBETURINAVE Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), në pajtim me mandatin e ve…

Lexo më shumë...

21.12.2010

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT - PN 4/09 Datë: 30 TETOR 2009

LICENCIMI I KOMPANIVE REGJIONALE TË UJIT Sot në Prishtinë, me një ceremoni rasti, Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), në pajtim me mandatin e vet ligjo…

Lexo më shumë...

21.12.2010

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT -PN3/09 Datë: 04.06.2009

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT Në një takim pune që u mbajt sot në Prishtinë, të organizuar nga Z…

Lexo më shumë...

21.12.2010

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET ZYRËS RREGULLATORE PËR UJË DHE MBETURINA (ZRRUM) DHE ENTIT RREGULLATOR TË UJIT (ERRU) TË SHQIPËRSË - PN2/09 Datë: 15/04/2009

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) dhe Entit Rregullator të Ujit (ERRU) të Shqipërs&eum…

Lexo më shumë...

21.12.2010

NGRITJA E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT E DOMOSDOSHME PËR NGRITJEN E CILËSISË SË KËTYRE SHËRBIMEVE THOTË RREGULLATORI I UJIT- PN1/09 Datë 14/01/2009

NGRITJA E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT E DOMOSDOSHME PËR NGRITJEN E CILËSISË SË KËTYRE SHËRBIMEVE THOTË RREGULLATORI I U…

Lexo më shumë...

21.12.2010

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËNE E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT DHE MBETURINAVE

NDARJA E ÇMIMEVE PËR PERFORMANCËN E KOMPANIVE PUBLIKE TË UJËSJELLËSIT DHE MBETURINAVE “Me qëllim të promovimit të vlerave dhe standardeve më…

Lexo më shumë...

21.12.2010

ZYRA RREGULLATORE PËR UJË DHE MBETURINA LANSON WEB-FAQEN E RE -PN1/08 Datë 25/04/2008

Lexo më shumë...

21.12.2010

NGRITJA E INKASIMIT ESENCIALË PËR SHËRBIME MË TË MIRA TË UJËSJELLËSIT, THOTË RREGULLATORI I UJIT -PN1/07 Datë 18/12/2007

NGRITJA E INKASIMIT ESENCIALË PËR SHËRBIME MË TË MIRA TË UJËSJELLËSIT, THOTË RREGULLATORI I UJIT Për ofrimin e shërbimeve më të mira n…

Lexo më shumë...

22.12.2009

Workshopi i mbajtur me 04.06.2009

Vlerësimi i Performancës për shtatë Kompanitë Regjionale të Ujit në 2008

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

21.12.2009

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 27.08.2008

Moderatorët: John Champion – IPA Konsultant Keith Burvell –  IPA Konsultant Sami Hasani– Udhëheqës i Tarifave, ZRRUM Takim pune mbi “Planifikimi…

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 09.07.2008

Moderatorët: Afrim Lajçi- Drejtor I  ZRRUM-it Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA Aisling Lyon – Konsultante Vera Muhaxhiri- Konsultante e …

Lexo më shumë...

22.12.2008

Workshopi i mbajtur me 13.06.2008

Moderatorët: Qamil Musa- Udhëheqës i Seksionit të ZRRUM-it Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA Vera Muhaxhiri- Konsultante e Projektit WM-OFMP …

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 12.12.2007

Moderatorët: Keith Burwell- Bernd Pessel- IPA- Ekspert I Tarifave dhe Financave, Sami Hasani- Udhëheqës i Seksionit të Tarifave ZRRUM " Procesi i ri për Përca…

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 26.07.2007

Moderatorët: Martin Steiner dhe Ben Purcell Konsultantë të projektit IPA Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta Martin Steiner Ekspert për Menaxh…

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 24.07.2007

Moderatorët: Martin Steiner dhe Ben Purcell- Konsultantë të projektit IPA Ben Purcell Ekspert për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta Martin Steiner Ekspert për Menax…

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 17.05.2007

Moderatorët: • Keith Burwell- IPA Ekspert i Tarifave • Bernd Pessel- IPA Ekspert i Tarifave dhe Financave " Workshopi mbi Opcionet e Politikave Tarifore për Kompanitë …

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 15.05.2007

Moderatorët:   Keith Burwell – IPA Expert i Tarifave Bernd Pessel – IPA Ekspert për Tarifa dhe Financa Tim Westmoreland- AKM Udhëheqës i Sektorit të Ujit …

Lexo më shumë...

22.12.2007

Workshopi i mbajtur me 18.01.2007

Moderatorët: Graham Cleverly IPA Udhëheqës i ekipit të Projektit TA Shpresa Kastrati Udhëheqëse e Seksionit të Mbeturinave Vera Muhaxhiri Konsultante e IPA p&…

Lexo më shumë...

22.12.2006

Workshopi i mbajtur me 17.11.2006

Moderatorët: Qamil Musa Inspektor Operativ për Ujë&Ujëra të Zeza Vera Muhaxhiri Menaxhere e Projektit Vendor /OFMP Graham Cleverely IPA Konsultant i TA Projektit &ldq…

Lexo më shumë...