ARRU logo
361 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Pravilnik br. 01/2016 za Savetodavnu Komisiju Potrošača za Usluge Vode na Kosovu

OTVORI

Pravilnik br. 02/2016 o Ispunjavanje Minimalnih Standarda za Pružaoce Vodovodnih Usluga na Kosovu

OTVORI

Pravilnik za Oproštaj i Izmirenje Dugovanja od Strane Davalaca Vodovodnih i Kanalizacionih Usluga na Kosovu (P06) 2014

OTVORI

Pravilnik br.07/2016 o Određivanje Tarifa za Usluge Vodosnabdevanja na Kosovu

OTVORI

Odluka o izmenama i dopunama dodataka 1 pravilo za isključivanje usluga vode od Pružalaca Usluga Vode na Kosovu (R05)

OTVORI

Pravilo o Licenciranju Pružalaca Usluga Vodosnabdevanja, Kanalizacije I Snabdevanja Vode na Veliko na Kosovo (R01) 2014

OTVORI

Pravilo aa isključivanje usluga vode od pružalaca usluga vode na Kosovu (P05/V&K) 2010

OTVORI

Pravilo o određivanju tarifa o uslugama za usluge vodosnabdevanja, kanalizacije i snabdevanja vode na veliko na kosovu (P-02/V&K) 2012

OTVORI

Pravilnik o amnestiji za bespravne priključke u javnom vodosnabdevanju od strane pružaoca vodovodnih i kanalizacionih usluga na kosovu (R-07) 2014

OTVORI

Pravilo za povelju potrošača za pružaoce usluga vode na Kosovu 2010 (R‐04)

OTVORI

Pravilo za minimalne standarde usluga za pruzaoce usluga vode na Kosovu (R‐03) 2011

OTVORI

УРЕДБА UNMIK БР. 2004/49

OTVORI

O izmenama i dopunama uredbe unmik-a 2004/49 o aktivnostima pružanja usluga vodosnabdevanja, kanalizacije i odnošenja smeća Br.03/L-086

OTVORI

ZAKON O VODAMA KOSOVA Br.2004/ 24

OTVORI

Pravilnik za Ispunjenje Minimuma Uslužnih Standarda za Davaoce Vodovodnih i Kanalizacionih Usluga na Kosovu (R‐03) 2009

OTVORI

Pravilnik za Savetodavnu Komisiju Potrošačaza Vodu i Otpad na Kosovu 2011 (R‐08/U&M)

OTVORI

Pravilo o Licenciranju Pružalaca Usluga Vodosnabdevanja, Kanalizacije i Snabdevanja Vode na Veliko (R-01) 2008

OTVORI

Pravilo o Određivanju Tarifa o Uslugama za Usluge Vodosnabdevanja, Kanalizacije i Snabdevanja Vode na Veliko na Kosovu (R‐02) 2008

OTVORI

Pravila za Određivanje Uslužnih Tarifa za Usluge Prikupljanja i Deponovanja Otpada na Kosovu (R‐02/O) 2008

OTVORI

Pravilnik za ispunjenje minimuma uslužnih standarda za davaoce vodovodnih i kanalizacionih usluga na Kosovu (R03/W&WW) 2005

OTVORI

Pravilnik o Utvrđivanju Uslužnih Tarifa Davalaca vVdovodnih i Kanalizacionih Usluga i Anabdevača Tehničkom Vodom na Kosovu (R02/W&WW) 2005

OTVORI

Pravilnik o Komisiji za Korisnicke Konsultacije za URVO (R08/W&SW) 2005

OTVORI

Pravilnik o Komisiji za Korisnicke Konsultacije za URVO (R08 /W&SW) 2005

OTVORI

Pravilnik za Oprostaj i Izmirenje Dugovanja od strane DVKU (R06/W&WW) 2005

OTVORI

Pravilnik za Ispunjenje Minimuma Uslužnih Standarda za Davaoce Vodovodnih i Kanalizacionih Usluga na Kosovu (R03/W&WW) 2005

OTVORI

Pravilnik o Utvrđivanju Uslužnih Tarifa Davalaca vVdovodnih i Kanalizacionih Usluga i Anabdevača Tehničkom Vodom na Kosovu (R02 / W &WW ) 2005

OTVORI

Pravilnik br. 08/2018 o izmeni i dopuni Pravilnika br. 02/2016 o Minimalnim standardima za usluge vode na Kosovo

OTVORI