ARRU logo
457 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarife


Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Prishtina” a.d. Priština, tarifni period 1 januar 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Hidroregjioni-Jugor” a. D. Prizren, tarifni period 1 Januara 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Hidrodrini” a.d., Peć, tarifni period 1 januar 2018 – 31 Decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Mitrovica” a.d. Mitrovica, tarifni period 1 januar 2018-31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Radoniqi” a. D., Dakovica, tarifni period 1 januar 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV “Bifurkacioni” a.d. Uroševac, tarifni period 1 januar 2018 - 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za vodu i kanalizaciju koja treba da se primenjuju od RKV“hidromorava” a. D., Gnjilane, tarifni period 1 januar 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife tretirane vode na veliko koja treba da se primenjuju od rkv “Mitrovica” a. D., Mitrovica, za snabdevanje severnog dela grada mitrovice tarifni period 1 januar 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI

Nalog za tarife usluga za odredjivanje tarife usluga za netretiranu vodu na veliko koja treba da se primenjuju od HK “Ibër-Lepenc”a. D., Priština, za RKV “Mitrovica” I RKV “Prishtina” a. D., Priština tarifni period 1 januar 2018 – 31 decembar 2018 iz tarifnog procesa 2018-2020

OTVORI