ARRU logo
Kontakt | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Kontakt

Kërkesa për Qasje në Dokumente Publike fillimisht duhet plotësuar duke shkarkuar dokumentin këtu , pasi të plotësohet duhet adresuar përmes emailit tek lule.aliu@arru-rks.org . 

Ligji për qasje në dokumente zyrtare mund të shkarkohet duke KLIKUAR KETU