ARRU logo
2027 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i dt. 29.07.2011


26.12.2011

Workshopi i dt. 29.07.2011


Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të,KRM-të, ZNKE, MZHE, SHUKOS, TFU dhe donatorët tjerë, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina në bashkëpunim me Projektin për Ngritjen Institucionale të ZRRUM (të përkrahur financiarisht nga BE dhe menaxhuar nga ZKNE), të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me Performancën e KRU-ve dhe KRM-ve, për vitin 2010:

Temat Kryesore:

   1. Korniza e re e Monitorimit të Performancës së KRU ((Keith Burwell)

   2. Cilësia e të dhënat në 2010 dhe raportimi për 2011&2012(Qamil Musa)

   3. Performanca e përgjithshme në 2010 dhe në nivel të sektorit të ujit (Qamil Musa)

   4. Performanca e përgjithshme në 2010 dhe në nivel të sektorit të mbeturinave (Qamil Musa)