ARRU logo
420 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet


Plani i punës 2022

SHIKO

Plani i Punës 2020

SHIKO

Plani i Punës 2019

SHIKO

Plani i Punës 2018

SHIKO

Plani i Punës 2017

SHIKO

Plani i Punës 2016

SHIKO

Plani i Punës 2015

SHIKO

Plani i Punës 2014

SHIKO

Plani i Punës 2013

SHIKO

Plani i Punës 2012

SHIKO

Plani i Punës 2011

SHIKO

Plani i Punës 2010

SHIKO

Plani i Punës 2009

SHIKO

Plani i Punës 2008

SHIKO