ARRU logo
344 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullator të vitit 2011 për KRU-të

SHIKO

Raportin 9 mujor te permbushjes se caqeve te percaktuara per vitin 2011

SHIKO

Raporti periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullator për 6 mujorin e parë të vitit 2011 për KRU-të

SHIKO