ARRU logo
346 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport Vjetorë mbi Përmbushjen e Caqeve të Përcaktuara me Procesin Rregullatorë të vitit 2009

SHIKO

Raport i parë periodik për efektet e tarifave te vitit 2009, 01.10.09

SHIKO

Raporti i dytë periodik pëfundimtarë për efektet e tarifave te vitit 2009 24.12.09

SHIKO