ARRU logo
351 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për vitin 2014 me procesin rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2014 të procesit rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 6 mujorin e parë të vitit 2014 të procesit rregullator të tarifave 2012-2014

SHIKO