ARRU logo
352 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport vjetor mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të KRU`ve të përcaktuara nga ARRU për vitin 2015 nga procesi rregullator i tarifave 2015-2017

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 11 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

SHIKO

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

SHIKO

Raport periodik vlerësimi mbi përmbushjen e caqeve të 6 mujorit të parë të vitit 2015 të përcaktuara me procesin tarifor 2015-201

SHIKO