ARRU logo
353 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Vlerësimi i përmbushjes së caqeve të KRU`ve të përcaktuara nga ARRU për vitin 2016 nga procesi rregullator i tarifave 2015-2017

SHIKO

Vlerësimi i përmbushjes së caqeve të KRU`ve të përcaktuara nga ARRU për njëmbëdhjetë mujorin e vitit 2016 nga procesi rregullator i tarifave 2015-2017

SHIKO

Vlerësimi i përmbushjes së caqeve të KRU`ve të përcaktuara nga ARRU për nëntë mujorin e parë të vitit 2016 nga procesi rregullator i tarifave 2015-2017

SHIKO

Vlerësimi i përmbushjes së caqeve të KRU`ve të përcaktuara nga ARRU për gjashtë mujorin e parë të vitit 2016 nga procesi rregullator i tarifave 2015-2017

SHIKO