ARRU logo
354 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti periodik i përmbushjes së caqeve për 6 mujorin e parë të vitit 2017 nga Procesi Rregullator i Tarifave 2015-2017

SHIKO