ARRU logo
428 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhresa Tarifore e IL për KRU Prishtina-Shkabaj (18.08-31.12.2017)

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj gjatë periudhës Tarifore 01.01-31.12.2017 nga Procesi tariforë 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet të Ujit me shumicë të pa trajtuar për aplikim nga NH "Ibër-Lepenc" SH.A Prishtinë për KRU "Mitrovica" SH.A. Mitrovicë dhe KRU "Prishtina" SH.A Prishtinë, gjatë periudhës tarifore 01.06. -31.12.2016 Nga Procesi Tarifor 2015-2017

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Furnizim të Ujit të trajtuar me shumicë për aplikim nga KRU "Mitrovica" SH.A. Mitrovicë për furnizim të veriut të qytetit të Mitrovicës, gjatë periudhës tarifore 01.06. -31.12.2017 nga Procesi tarifor 2015-2017

SHIKO