ARRU logo
455 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Vendimi dhe letra percjellëse e Tarifave të Shërbimeve të Ujit per Vitin 2010

SHIKO

Vendimi për zgjatjen e afatit të tarifës së ujit me shumicë MITROVICË, për vitin 2010-2011

SHIKO