ARRU logo
458 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Prishtina” SH.A. Prishtinë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresa Nr.02/2019 për Ndryshim Plotsimin e Urdhëresës Tarifore të Shërbimeve me Nr.ARRU/UTSH-11/11/01/2019 KRU "Prishtina" SH.A Prishtinë për vitin 2019

SHIKO