ARRU logo
475 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-02 U&K) 2012

SHIKO

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-02 U&K) 2012

SHIKO