ARRU logo
506 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti i përmbushjes së caqeve për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

SHIKO