ARRU logo
508 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Prishtina” SH.A. Prishtinë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidroregjioni-Jugor” SH.A. Prizren për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidrodrini” SH.A. Pejë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Mitrovica” SH.A. Mitrovicë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Gjakova” SH.A. Gjakovë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Bifurkacioni” SH.A. Ferizaj për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidromorava” SH.A. Gjilan për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Ibër Lepenc” SH.A. Prishtinë për vitin 2019

SHIKO

Urdhëresa Nr.02/2019 për Ndryshim Plotsimin e Urdhëresës Tarifore të Shërbimeve me Nr.ARRU/UTSH-11/11/01/2019 KRU "Prishtina" SH.A Prishtinë për vitin 2019

SHIKO