ARRU logo
510 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Politikat Tarifore për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Shërbimet e Ujërave të Ndotura

SHIKO

Politikat Tarifore për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO