ARRU logo
524 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raport i Procesit Tarifor 2022–2024

SHIKO

Raport i ujit te pa trajtuar me shumice nga procesi tarifor 2022-2024

SHIKO