ARRU logo
1940 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Që nga 8 janari 2013, ZRRUK është anëtarësuar si shoqatë e korporatës, në Shoqatën Ndërkombëtare të Ujit (IWA), që është rrjeti kryesor i ujit në botë.


18.12.2013

Rreth IWA-së (Shoqata Ndërkombëtare e Ujit)

Shoqata Ndërkombëtare e Uji (IWA) është një organizatë që i mbledhë njerëzit që kanë profesion ujin për të ofruar zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme të ujit për botën tonë.

Shërbime për anëtarët e vet, komunitetit të profesionistëve të ujit, organizatave të jashtme dhe udhëheqësve të opinionit përmes:

  ● Njohurive dhe ekspertizave
  ● Praktikat më të mira të bazuara në shkencë dhe përvojë globale
  ● Inovacioni dhe aplikimi e teknologjive të reja
  ● Pionierë dhe udhëheqje e zgjidhjeve të reja

Me synim qe te arrijë ambicien për të ndryshuar të ardhmen e menaxhimit të ujit duke vendosur frymëzim në veprim: duke lidhë njerëzit mes vete, pionierë shkence, teknologji inovative dhe praktikë udhëheqëse.