ARRU logo
2009 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i mbajtur me 17.11.2006


22.12.2006

Moderatorët:


Qamil Musa
Inspektor Operativ për Ujë&Ujëra të Zeza

Vera Muhaxhiri
Menaxhere e Projektit Vendor /OFMP

Graham Cleverely
IPA Konsultant i TA Projektit

“TRANSFERI I OFMP-së në ZRRUM”

Temat Kryesore:

1: Baza e të dhënave e përgatitur nga Sektori i Ujit dhe Ujërave të Zeza
ZRRUM-it
2: Vleresimi i Performances se OFMP dhe të shtatë kompanive Regjionale të Ujit
3: Roli i Rregullatorit Ekonomik në Monitorimin e PerformancësPjesmarrësit:
Regional Water Companies,
EPTISA,
RODECO,