ARRU logo
2015 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i mbajtur me 12.12.2007


22.12.2007

Moderatorët:

  • Keith Burwell-
  • Bernd Pessel- IPA- Ekspert I Tarifave dhe Financave,
  • Sami Hasani- Udhëheqës i Seksionit të Tarifave ZRRUM

" Procesi i ri për Përcaktimin e Tarifave të Reja për Sektorin e Ujit "

Temat Kryesore:

1. Përvojat e fituara nga Përcaktimi i Tarifave të Ujit të vitit 2007
(Bernd Pessel/Sami Hasani)
2. Pasqyra e Politikave Tarifore (Keith Burwell)
3 Procedurat për Përcaktimin e Tarifave, konceptet etj. (Keith Burwell)
4. Diskutimet (të gjithë pjesëmarrësit)
5. Fjala përmbyllëse / hapat e ardhshëm (Afrim Lajçi / Keith Burwell)