ARRU logo
2018 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i mbajtur me 13.06.2008


22.12.2008

Moderatorët:

  • Qamil Musa- Udhëheqës i Seksionit të ZRRUM-it
  • Graham Cleverly- IPA Konsultant -Udhëheqës i Projektit TA
  • Vera Muhaxhiri- Konsultante e Projektit WM-OFMP

" Takim pune mbi Monitorimin e Performancës Vjetore të Shtatë Kompanive Regjionale të Ujit“

Temat Kryesore:

1. Prezantimi i rezultateve nga procesi i auditimit të të dhënave vjetore 2007 (Qamil Musa)

2. Raporti i Menaxhmentit Financiar (Graham Cleverly & Vera Muhaxhiri)

3. Përformanca Relative e shtatë Kompanive Regjionale të Ujit 2007 (Vera Muhaxhiri)

 

1. Prezantimi i rezultateve nga procesi i auditimit të të dhënave vjetore 2007 (Qamil Musa)

2. Raporti i Menaxhmentit Financiar (Graham Cleverly & Vera Muhaxhiri)

3. Përformanca Relative e shtatë Kompanive Regjionale të Ujit 2007 (Vera Muhaxhiri)