ARRU logo
2021 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Workshopi i mbajtur me 27.08.2008


22.12.2008

Moderatorët:

  • John Champion – IPA Konsultant
  • Keith Burvell –  IPA Konsultant
  • Sami Hasani– Udhëheqës i Tarifave, ZRRUM

Takim pune mbi “Planifikimin dhe Menaxhimin e Aseteve

Temat Kryesore:

1. Hyrje në Planifikimin dhe Menaxhimin e Aseteve (John Champion)

2. Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve- Imlikimet në Tarifa (Keith Burvell)

3. Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve (Sami Hasani)