ARRU logo
2033 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i datës 18.05.2012


26.12.2012

Punëtoria e datës, 18 Maj 2012

 

‘Zhvillimi i Strategjisë për Reduktimin e Ujit te Pa-faturuar’


Kjo Punëtori u organizua si pjese e Projektit për Mbështetje te Mëtejshme Institucionale te ZRRUM, i cili projekt është i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosovë, në bashkëpunim me Zyrën Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina.

Të pranishëm ishin përfaqësues të Kompanive të Ujit, NjPMNP, të KfW, Kwiser, Shukos. Task Forca e Ujrave etj.

Temat e prezantuara: