ARRU logo
2034 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Workshopi i datës 08.08.2012


26.12.2012

Punëtoria e datës, 8 Gusht 2012

 

‘Publikimi I Raportit Vjetor të Performancës së Kompanive të Ujit dhe Mbeturinave në Kosovë, për vitin 2011’

Në këtë Takim Pune, në të cilin morën pjesë përfaqësues nga KRU-të, MZHE, MMPH, SHUKOS, TFU dhe donatorët tjerë si SCO, KWISER, KIWER, dhe që u organizua nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina, të pranishmit patën mundësinë të njoftohen me Performancën e KRU-ve dhe sektorit në përgjithësi, për vitin 2011:

Temat e prezantuara: