ARRU logo
2039 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Punëtoria e dates 3 shtator 2014


26.12.2014

Publikimi i performancës për vitin 2013, për shtatë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit

Sot në Prishtinë, në një takim ceremonial, Zyra Rregullatorë për Ujësjellës dhe Kanalizim (ZRRUK), publikisht prezantoi rezultatet e vlerësimit të performancës së 7 Kompanive Rajonale të Ujësjellësve(KRU).

Me këtë rast po ashtu është bërë publikimi i ‘Raportit Vjetor të Performancës’, për kompanitë e furnizimit me ujësjellës dhe kanalizim, si dhe Shitjes së ujit me shumicë në Kosovë për vitin 2013.

Pjese e kësaj ceremoninë ka qenë edhe prezantimi i të arriturave të ZRRUK gjatë 10 viteve të funksionimit të saj.

Përmbledhje prezantimesh munde të gjinden në linqet në vijim: