ARRU logo
2318 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve Janar 2018


03.01.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.

 

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prizren

12 janar 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Mitrovicë

26 janar 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës

Gjakovë

16 janar 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Radoniqi”, Gjakovë

Pejë

11 janar 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”,  Pejë

Prishtinë

23 janar 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Gjilan

10 janar 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Ferizaj

25 janar 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt