ARRU logo
2352 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve per muajin shkurt 2018


05.02.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                       

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prizren

07 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Mitrovicë

23 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës

Gjakovë

12 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Radoniqi”, Gjakovë

Pejë

08 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”,  Pejë

Prishtinë

27 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Gjilan

13 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Ferizaj

22 shkurt 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt