ARRU logo
2384 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2018


22.05.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                       

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prizren

­01 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Mitrovicë

­­­29 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës

Gjakovë

­­­07 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Pejë

­­­05 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

­­­26 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Gjilan

­­­12 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Ferizaj

­­­28 Qershor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt