ARRU logo
2387 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2018


25.06.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.      

                                                                                                                 

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prizren

­03 korrik 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Prishtinë

­­­24 korrik 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë