ARRU logo
2398 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2018


23.07.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.                                                                                                                       

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prizren

­07 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Pejë

­16 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Gjakovë

­01 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Gjilan

­14 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Prishtinë

­22 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Mitrovicë

­31 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës

Ferizaj

­02 gusht 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt