ARRU logo
2404 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin tetor 2018


24.09.2018

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.    

 

                                                                                                                  

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

02 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

­­­04 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Prizren

­09 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

­­­16 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Pejë

18 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

­­­23 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Mitrovicë

26 Tetor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës