ARRU logo
2425 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin nëntor 2018


23.10.2018

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.     

 

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

01 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

­­­06 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Prizren

­13 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

­­­15 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e KRU“Hidromorava”, Gjilan

Pejë

16 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

­­­20 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Mitrovicë

30 Nëntor 2018

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës