ARRU logo
2447 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin shkurt 2019


28.01.2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.     

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

05 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

07 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Pejë

11 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

13 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

15 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

20 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Mitrovicë

22 shkurt 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës