ARRU logo
2449 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin mars 2019


22.02.2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.     

 

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

05 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

07 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Pejë

11 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

13 Mars2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

15 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

20 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Mitrovicë

29 Mars 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës