ARRU logo
2451 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin prill 2019


25.03.2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.    

 

                                                                                                                  

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

04 Prill  2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

08 Prill  2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Pejë

10 Prill  2019

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

15 Prill 2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

17 Prill  2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

23 Prill  2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Mitrovicë

26 Prill   2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës