ARRU logo
2452 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin maj 2019


30.04.2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.    

                                                                                                                  

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Gjakovë

06 Maj  2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Gjakova”, Gjakovë

Ferizaj

08 Maj 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Pejë

10 Maj  2019

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”, Pejë

Prishtinë

15 Maj 2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

17 Maj  2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

23 Maj  2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Mitrovicë

31 Maj   2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës