ARRU logo
2453 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin qershor 2019


29.05.2019

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.    

                                                                                                                  

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Pejë

05 Qershor  2019

10:00

Ndërtesa e re e KRU “Hidrodrini”, Pejë

Ferizaj

07 Qershor 2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt

Gjakovë

10 Qershor  2019

10:00

Ndërtesa e  KRU “Gjakova”, Gjakovë

Prishtinë

12 Qershor 2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

14 Qershor  2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit

Gjilan

21 Qershor  2019

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Mitrovicë

28 Qershor   2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës