ARRU logo
2455 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin korrik 2019


04.07.2019


Njoftim për Takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve

 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit. Takimet mbahen sipas orarit të paraqitur më poshtë dhe janë të hapura për publikun.    

 

 

                                                                                                                  

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

Prishtinë

10.07.2019

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Prizren

12.07.2019

10:00

Ndërtesa e Komunës së Prizrenit