ARRU logo
2470 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet

Njoftim për takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për muajin gusht 2017


01.08.2017

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit në bashkëpunim me komunat, ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve  në 7 rajone të Kosovës, me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve, që kanë të bëjnë me shërbimet e ujësjellësit.

Takimet e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve, mbahen në baza mujore dhe janë të hapura për publikun.

                      

                        Ftoheni të merrni pjesë në takimin e radhës sipas orarit të paraqitur më poshtë për rajonet përkatëse

                                                                                                           

Rajoni

Data e takimit

Koha e takimit

Vendi i takimit

 

Prizren

 

17 Gusht 2017

 

10:00

Laboratori i ”Hidroregjioni Jugor” Rr. Ukë Bytyqi Prizren (afër KFOR-it)

Mitrovicë

25 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e Komunës së Mitrovicës

Gjakovë

23 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e KRU “Radoniqi”, Gjakovë

Pejë

22 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e  re KRU “Hidrodrini”,  Pejë

Prishtinë

29 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e ARRU në Prishtinë

Gjilan

25 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e KRU “Hidromorava”, Gjilan

Ferizaj

08 Gusht 2017

10:00

Ndërtesa e Komunës së Ferizajt