ARRU logo
2477 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Raporti mbi gjendjen e sektorit te ujit dhe ujerave te zeza ne rajonin e Danubit -2018


11.12.2019

https://sos2018.danubis.org/files/File/SoS_Report-2018.pdf