ARRU logo
394 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Raporti Vjetor i KKK - 2015

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2014

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2013

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2012

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2011

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK – 2010

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2016

SHIKO

Raporti Vjetor i KKK - 2017

SHIKO

Raporti Vjetor i Punës - 2018

SHIKO