ARRU logo
414 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet


Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2022

SHIKO

Raporti gjashtë mujor i Performancës së Ofruesëve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë – 2022 H1

SHIKO

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2021

SHIKO

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2020

SHIKO

Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë 2019

SHIKO

Raport analiza e gjendjes së ujit të pa-faturuar në Kosovë

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2018

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2017

SHIKO

Raporti Vjetor i Përformancës 2016

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë në 2015

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë në 2014

SHIKO

Rapororti Vjetor i Performancës së KRU-ve për vitn 2013

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës për Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë në 2012

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës për Kompanitë e Ujësjellësit dhe Mbeturinave në Kosovë për vitin 2011

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës së Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave për vitin 2010

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës së Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave për vitin 2009

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës së Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave për vitin 2008

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës së Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave për vitin 2007

SHIKO

Raporti Vjetor i Performancës së Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave për vitin 2006

SHIKO