ARRU logo
415 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Hulumtimi i opinionit tȅ konsumatorȅve pȅr shȅrbimet e ujit nȅ Kosovȅ 2019

SHIKO

Hulumtimi i Opinionit të Konsumatorëve për Shërbimet e Ujit në Kosovë 2017

SHIKO

Raport nga hulumtimi i opinionit të konsumatorëve për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit në Kosovë 2012

SHIKO

Hulumtimin e Opinionit të Konsumatorëve 2009

SHIKO