ARRU logo
523 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Marrëveshje e Bashkëpunimit midis Autoritetit Rregullator për Shërbime te Ujit (ARRU) dhe Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike në Kosovë (IKSHPK)

SHIKO