ARRU logo
390 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

 

Komisija je osnovana od strane Autoriteta u skladu sa članom 5 Uredbe br. 09/2019 za  Razmatranje žalbi potrošača i postupa u formi organa, u okviru Odeljenja za pravne poslove i licenciranje, za rešavanje žalbi potrošača i predstavlja konačno tijelo u upravnom postupku. Komisija je profesionalna i nezavisna u rešavanju pritužbi i donošenju odluka.