ARRU logo
341 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Shqyrtim i politikës aktuale të tarifave uniforme për shërbimet e ujërave të zeza në Kosovë (Rasti nr. 10832.00; 2015)

SHIKO