ARRU logo
345 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti vjetor i KRU-ve mbi përmbushjen e caqeve të përcaktuara me procesin tarifor të vitit 2010

SHIKO

Raporti 9 mujor i KRU-ve mbi përmbushjen e caqeve të përcaktuara me procesin tarifor të vitit 2010

SHIKO

Raport 6 mujor i KRU‐ve mbi përmbushjen e caqeve të përcaktuara me procesin tarifor ë vitit 2010

SHIKO